Đào Tạo Dạy Nghề

MR.TATTOO - XĂM NGHỆ THUẬT HÀ NỘI Với mong muốn đưa ngành nghề xăm hình nghệ thuất đến với tất cả mọi người, chúng tôi luôn tổ chức đào tạo các khóa học dạy về xăm hình nghệ thuật.Mr.Tattoo được thành lập từ năm 2008 bởi Tattoo Artist Nguyễn Sơn. Chúng tôi đã đào tạo thành công rất nhiều học viên và hiện tại các lớp học xăm tại Mr.Tattoo vẫn luôn mở cửa chào đón mọi người.Giáo trình đạo tạo:Chương 1: Giới thiệuBài 1: Những đồ nghề, dụng cụ cần thiết trong 1 cửa hàng xămChương 2: Kỹ thuậtBài 1: Hưỡng dẫn...