TATTOO ARTIST : NGUYỄN SƠN. Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng, nói nhiều, dễ gần…. Học Vấn: Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội. Sự Nghiệp: Bắt đầu hoạt động Xăm Nghệ

Thương hiệu mực xăm chúng tôi sử dụng là: Solid Ink. Đây là loại mực xăm Made in USA – được nhiên cứu và sản xuất bởi Artist  Federico Ferroni.

X