Hình xăm con khỉ phù hợp với những viên chức hoặc những người muốn được thăng quan tiến chức vụ trong cơ quan.

Cá Chép vượt long môn, ngụ ý là cổ vũ cho sỹ tử cố gắng rèn luyện, chuyên tâm đọc sách Thánh hiền. Trong đó cá còn tượng trưng cho cuộc sống sung túc, tiền tài như nước.

X