Một lượng khách khổng lồ. Bạn có tin không?

Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng khi xuất file danh sách khách hàng bắt đầu được lưu từ năm 2014 ra, kết quả số lượng còn lớn hơn số 10.000 nhiều.

Hãy cùng tính 1 bài tính đơn giản như thế này:

Mr.Tattoo hoạt động từ 2012, tính đến thời điểm viết bài này là 7 năm. Mỗi ngày trung bình chúng tôi có 5 khách xăm (vào những ngày cuối tuần hay những mùa cao điểm thì còn đông hơn nhiều nhưng lấy trung bình là 5 thôi). Mỗi năm có 365 ngày – nghỉ khoảng 15 ngày lễ – Tết, còn 350 ngày,

Ta có: 5 người x 350 ngày x 7 năm = 12.250 lượt khách hàng. ^_^ Như vậy bạn đã tin chưa?

Thông tin Liên Hệ: Mr. Tattoo – Xăm Nghệ Thuật Hà Nội

X