Ý Nghĩa Hình xăm Cá Chép

Ý nghĩa chung

Trong tiếng Hán, chữ Ngư (cá) và Dư (dư thừa) cùng một âm, cá tất tượng trưng cho phú quý. Cho nên, trong tranh cát tường Trung Hoa thường có hình tượng cá.

 

Ý Nghĩa Hình Xăm Cá Chép (2)

Cá xuất hiện trong tranh thường là cá chép, cá vàng có dụng ý vượng tài, bời vì chữ Lý (cá chép) gần âm với chữ Lợi (lợi lộc), ngụ ý trong cuộc sống sẽ thu được lợi lộc; chữ Kim trong Kim Ngư (cá vàng) còn có nghĩa là tiền, ngụ ý thu được tài phú.

Ý Nghĩa Hình Xăm Cá Chép (3)

Cá thường thấy nhất trong bức tranh Niên niên hữu dư (năm năm dư dả) do lá sen và cá chép tổ thành; chữ Liên (hoa sen) và Niên (năm) gần âm, chữ Ngư (cá) và Dư (dư thừa) cùng một âm. Cho nên Liên liên hữu ngư chính là Niên niên hữu dư, biểu thị cuộc sống súng túc, dư dả.

Hiên nay có rất nhiều người thích treo Cửu ngư đồ, tức là bức tranh 9 con cá sống động. Trong đó chữ Cửu mang ý nghĩa Trường Cửu, chữ Ngư là vạn sự như ý, ngụ ý suốt đời dư dả.

Ngoài ra còn có bức tranh đàn cá, gồm 11 con cá. Số 1 có thể biểu thị 1 năm, 11 con cá cũng biểu thị Năm năm dư dả. Thực tế, số lượng cá trong tranh không quan trọng, chỉ cẩn có liên quan đến cá đều biểu thị ý nghĩa phú quý dư dả.

Hình ảnh cá đối với xăm hình

Ý Nghĩa Hình Xăm Cá Chép

Xăm hình ảnh cá lên người có ý nghĩa mang lại sự may mắn về tài phú, và có cuộc sống sung túc, dư dả.

Cá Ngũ hành thuộc Thủy, người Ngũ hành tương hợp với Thủy thì mới nên xăm hình cá, người Ngũ hành tương khắc với Thủy thì không nên xăm.

Mr.Tattoo – Xăm Nghệ Thuật Hà Nội

Hotline: 0377.61.6886

Facebook: https://www.facebook.com/XamNgheThuatHaNoi

X