Ý Nghĩa Hình xăm chữ Thọ

Ý nghĩa chung

Ý Nghĩa Hình Xăm Chữ Thọ

Trong thư pháp Trung Hoa chữ “Thọ” có hàng trăm cách viết khác nhau, gọi là Bách Thọ. Xăm hình chữ Thọ ý nghĩa mong muốn mạnh khỏe an khang, phúc thọ song toàn, cát tường như ý, ích thọ diên niên.

Chữ Thọ với xăm hình

Từ tính chất Ngũ hành của văn tự cho thấy, chữ Thọ thuộc Kim. Do vậy, những người có Ngũ hành thuộc Kim thì thích hợp với hình xăm chữ Thọ. Người Ngũ hành khắc kỵ với Kim thì không nên xăm.

Ý Nghĩa Hình Xăm Chữ Thọ 2

Mr.Tattoo – Xăm Nghệ Thuật Hà Nội

Hotline: 0377.61.6886

Facebook: https://www.facebook.com/XamNgheThuatHaNoi

X