Ý Nghĩa Hình xăm hoa Mẫu Đơn

Ý nghĩa chung

Mẫu đơn nở hoa, hương thơm cái thế, sắc tuyệt thiên hạ, đích thực là loài hoa phú quý. Âu Dương Tu tán dương rằng: “Chân hoa trong thiên hạ chỉ có mình mẫu đơn”. Hoa mẫu đơn trở thành tượng trưng cho sự phú quý và vinh dự.

Thời xưa, trong các nhà quyền quý, trong phòng khách thường treo một bức tranh hoa mẫu đơn cát tường. Nếu đem hoa mẫu đơn phối hợp với các hình tượng có âm vận tương đồng khác như hoa cỏ, vật tượng, văn tự, có thể tạo thành hình tượng “cát tường” mang hàm nghĩa vô cùng phong phú.

ý Nghĩa Hình Xăm Hoa Mẫu đơn (2)
ý Nghĩa Hình Xăm Hoa Mẫu đơn (2)

Mẫu đơn kết hợp với phù dung tượng trưng cho vinh hoa phú quý.
Mẫu đơn kết hợp với trường xuân tượng trưng cho phú quý, trường xuân.
Mẫu đơn kết hợp với hải đường tượng trưng cho chói lọi môn đình.
Mẫu đơn kết hợp với hoa đào tượng trưng cho trường thọ, phú quý và vinh dự.
Mẫu đơn kết hợp với thủy tiên tượng trưng cho phú quý, thần tiên.
Mẫu đơn kết hợp với tùng và đá lâu năm tượng trưng cho phú quý, vinh dự và trường thọ.
Mẫu đơn kết hợp với đá và hoa mai tượng trưng cho phú quý trường thọ.
Mẫu đơn kết hợp với ngọc lan hoặc hải đường tượng trưng cho ngọc đường phú quý và phú quý đầy nhà.
Mẫu đơn kết hợp với lá trúc hoặc quả táo tượng trưng cho phú quý, bình an.
Mẫu đơn kết hợp với đá lâu năm, cây như ý tượng trưng cho phú quý, trường thọ.
Mẫu đơn kết hợp với cây bách, linh chi tượng trưng cho phú quý trăm tuổi, phú quý trường thọ.
Mẫu đơn thường còn kết hợp với hoa sen, hoa cúc, hoa mai, để tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Hoa mẫu đơn đối với xăm hình

ý Nghĩa Hình Xăm Hoa Mẫu đơn
ý Nghĩa Hình Xăm Hoa Mẫu đơn

Xăm hình ảnh hoa mẫu đơn lên người có ý nghĩa tượng trưng cho sự phú quý và vinh dự.

Trong xăm hình, nếu xăm xăm hình ảnh hoa mẫu làm chủ thể, hoa mẫu đơn Ngũ hành thuộc Hỏa, người có Ngũ hành hợp với hỏa thì mới nên xăm, người có Ngũ hành khắc với Hỏa thì ko nên xăm.

Còn đối với xăm hình ảnh hoa mẫu đơn kết hợp với các hoa khác hay các  vật tượng khác, vì Ngũ hành phức tạp, nên không phải xem xét phương vị Ngũ hành, ai cũng có thể xăm được.

Mr.Tattoo – Xăm Nghệ Thuật Hà Nội

Hotline: 0377.61.6886

Facebook: https://www.facebook.com/XamNgheThuatHaNoi

X