Ý Nghĩa Hình xăm ông Thọ

Ý nghĩa chung

Ý Nghĩa Hình Xăm ông thọ

Thọ Tinh còn được gọi là Nam Cực tiên ông, Nam cực lão nhân, thường xuất hiện dưới hình dáng một cụ già nhân từ. Trong các bức tranh cát tường thường họa Thọ tinh có hình dáng không cao, lưng cong, một tay, chống gậy đầu rồng, một tay đỡ quả đào tiên, đôi mắt nhân hậu ánh lên niềm vui, râu bạc cốt tiên. Nam Cực tiên ông thường là bạn với tiên đồng, hạc, hươu. nếu họa Thọ tinh bên Phúc tinh và Lộc tinh tất gọi là Phúc Lộc Thọ, Tam tinh.

Thọ tinh đại diện cho sinh mệnh, dân gian hướng tới vị tiên ông này cầu nguyện, tế tự, mong muốn được ban cho sự trường thọ, khỏe mạnh, hạn phúc. Do vậy, các hình xăm Thọ tinh cũng mang ý nghĩa khỏe mạnh, trường thọ.

ông Thọ với xăm hình

Hình xăm Thọ tinh mang ý nghĩa mong muốn được khỏe mạnh, trường thọ. Hình xăm thọ tinh thích hợp với Nam giới.

 

Ý Nghĩa Hình Xăm ôngthọ (2)
Ý Nghĩa Hình Xăm ông thọ

Ý Nghĩa Hình Xăm ông thọ (3)

Mr.Tattoo – Xăm Nghệ Thuật Hà Nội

Hotline: 0377.61.6886

Facebook: https://www.facebook.com/XamNgheThuatHaNoi

X